Gel rửa tay nhanh

Thành phần: - Ethanol                            : 70% v/v - Chlorhexidine gluconate : 0.5% w/v - Phụ gia                            : vừa đủ 100%

Hiển thị 1 1 / 1 kết quả

  • Sắp xếp: