Purehand Easy

70.000đ

N034

Hoạt chất:

- Trichlosan + Alpha-Terpineol

Công dụng:

Sát khuẩn tay ttrong gia dụng và y tế (5ml - 30 giây), sát khuẩn tay ngoại khoa (5ml- 3 phút). Diệt 99,99% vi khuẩn Staphylococcus aureus, Shigella flexnerl, Pseudomonas, Bacillus, C andida, Mycobacterium…

Hạn sử dụng:

24 thángCòn hàng

Xà phòng rửa tay với nước Purehand Easy